Nu există comentarii încă

Liderul spiritual se multiplică relațional

În creștinism, precum și în alte domenii ale vieții, calificarea de performanță are loc și aptitudinile de conducere se formează într-un cadru relațional sănătos. Apostolul Pavel l-a instruit pe Timotei în baza unei relații personale (Fapte 16:1-5). Timotei a fost prezent (cu unele excepții – Fapte 17:14-15), a auzit, văzut, simțit, înțeles și l-a experimentat pe maestrul său. În a doua epistolă Apostolul îi scria:

„Tu ai remarcat învățătura mea, comportamentul meu, decizia mea, credința mea, răbdarea mea, dragostea mea, perseverența mea. Ai văzut cum am fost persecutat și câte adversități am suportat în Antiohia, în Iconia și în Listra. Dar Stăpânul m-a scăpat din toate acestea! De fapt, toți cei care doresc să trăiască o viață dedicată lui Cristos, vor fi persecutați.” (2 Timotei 3:10-12 BVA)

Pavel s-a reprodus în Timotei (în epistolele sale face 24 de referiri la el), investind în nouă domenii ale vieții lui, pentru ca acesta să-l poată copia și înlocui.

1. Formarea doctrinară – învățătura (gr. Didaskalia)

Timotei a beneficiat de învățătura, perceptele și concepția despre lume și viață împărtășite de Apostol. Imediat după convertirea sa, Pavel a fost convins că Isus este Fiul lui Dumnezeu și a început să predice aceasta (Fapte 9:19-22). Timotei era prezent când Pavel implementa în biserici hotărârile apostolilor și prezbiterilor de la Ierusalim (Fapte 16:4) și la Tesalonic, când Pavel aducea argumente și explica că Cristos trebuia să moară și să învie (Fapte 17:2-3). Când Pavel predica în Corint că Isus este Cristosul (Fapte 18:5), era însoțit de Timotei. Apostolul Pavel a discutat cu Timotei și i-a transferat revelațiile primite de la Domnul în timp ce au scris epistole împreună: a doua către Corinteni (2Cor. 1:1), către Filipeni (Filipeni 1:1), către Coloseni (Col. 1:1), ambele către Tesaloniceni (1Tes. 1:1; 2Tes. 1:1)

2. Formarea stilului de viață – comportamentul (gr. Agoge)

Comportamentul, stilul zilnic de viață a lui Timotei a fost influențat de relația sa apropiată cu Apostolul Pavel. El a observat că Pavel respecta călăuzirea Duhului Sfânt (Fapte 16:6-10; 18:9-10; 20:22-24). Timotei, când a venit din Macedonia la Atena a găsit pe Pavel muncind pentru întreținerea sa în timpul săptămânii și predicând sâmbăta (Fapte 18:1-4). Pavel i-a demonstrat lui Timotei că pentru lucrarea evangheliei trebuie să renunți la cariera profesională (Fapte 18:4-5). Pavel a inspirat pe Timotei cu privire la autoritatea pentru slujire câștigată printr-un comportament exemplar (2Cor. 6:3-10). Pavel avea încredere că Timotei a înțeles bine viața creștină, demonstrată prin comportamnetul său (1Cor. 4:17).

3. Formarea scopului vieții – hotărârea (gr. Prothesis)

Claritatea viziunii și a chemării divine pe care Apostolul Pavel le trăia și le urma cu determinare era contagioasă. El mărturisea că a fost ales de Dumnezeu pentru a vesti Evanghelia mai întâi iudeilor(Fapte 9:15; 1Cor. 1:17), apoi Neamurilor (Fapte 18:6). Timotei era de față la Milet când Pavel a declarat din nou scopul vieții sale: vestirea Evangheliei Harului lui Dumnezeu (Fapte 20:24), și este declarat colegul de lucru a lui Pavel (Romani 16:21), împreună robi ai lui Cristos (Filipeni 1:1). Fermitatea lui Timotei în actul conducerii era roada colaborării apropiate cu Pavel.

4. Formarea convingerilor – credința (gr. Pistis)

Timotei a învățat în mod practic de la Pavel convingeri despre adevărul lui Dumnezeu, fidelitate și încredere. Apostolul Pavel credea în vindecarea divină și o practica, iar Timotei a fost introdus în aceasta de la început (Fapte 14:8-11). Pavel a proclamat credința sa în Dumnezeu, care este viu, Creator al tuturor lucrurilor, care ne poartă de grijă și ne dă bucurie (Fapte 14:15-17)

5. Formarea perseverenței – îndelungă răbdarea (gr. Markothumia)

Perseverența Apostolului în situațiile vitrege ale vieții și activității sale au modelat caracterul lui Timotei. Timotei a fost marcat de bucuria cu care a reacționat Pavel și Sila când au fost maltratați în Filipi (Fapte 16:25). Pavel a trăit și a slujit în mod vizibil conform principiului: „când suntem ocărâţi, binecuvântăm; când suntem prigoniţi, răbdăm; când suntem vorbiţi de rău, ne rugăm.” (1Cor. 4:12-13)

6. Formarea afecțiunii – dragostea (gr. Agape)

Pavel la instruit pe Timotei într-un mediu al dragostei frățești, afecțiunii, bunei intenții, binefacerii și prețuirii. El îi acordă încredere lui Timotei și îl consideră ajutorul său (Fapte 19:22). Timotei este unul dintre colegii de călătorie a lui Pavel (Fapte 20:4) și Apostolul vorbește cu afecțiune despre Timotei: „copilul meu prea iubit” (1Cor. 4:17), „adevăratul meu copil în credință” (1Tim. 1:1), „fiule Timotei” (1Tim. 1:18), „copilul meu prea iubit”(2Tim, 1:2). Pavel recomandă cu respect pe Timotei, îi poartă grija și îl așteaptă să vină la el (1Cor. 16:10-11). El îl declară pe Timotei coautor cu el, al epistolei a doua către Corinteni (2Cor. 1:1), către Filipeni (Filipeni 1:1), către Coloseni (Col. 1:1), ambele către Tesaloniceni (1Tes. 1:1; 2Tes. 1:1). Pavel îl recunoaște pe Timotei ca co-plantator împreună cu Silvan și cu el, al bisericii din Corint (2Cor. 1:19) și îl numește pe Timotei „frate” (2Cor. 1:1; Col. 1:1; 1Tes. 3:2; Filimon 1:1) și „slujitorul lui Dumnezeu” (1Tes. 3:2).

7. Formarea stabilității – răbdarea (gr. Hupomone)

Timotei a observat în Pavel stabilitate, constanță, continuitate. El a fost cu Pavel un an și jumătate la Corint și a văzut stabilitatea și continuitatea sa in lucrarea spirituală (Fapte 18:11) și a învățat perseverența, când timp de doi ani Apostolul a învățat Cuvântul Domnului pe locuitorii Asiei (Fapte 19:8-10). Timotei, în calitate de coautor cu Pavel al epistolei a doua către Corinteni, împărtășea aceeași stabilitate în lucrare – „noi nu cădem de oboseală” (2Cor. 4:1;16). De asemenea, Pavel îi poruncește lui Timotei să fie perseverent în puritatea credinței (1Tim. 1:18).

8. Formarea curajului – persecuția (gr. Diogmos)

Apostolul Pavel a fost vânat la orice pas de cei care urmăreau să-i împiedice misiunea și să-i ia viața, chiar din primele zile după convertirea sa. Timotei, probabil s-a convertit la prima vizită a lui Pavel (împreună cu Barnaba) la Listra, când mulțimea l-a bătut cu pietre și l-au târât în stare de leșin în afara orașului (Fapte 14:19-20). El era cu Pavel și Sila la Filipi și a fost martor al persecuției precum și al modului în care Pavel a făcut față persecuției (Fapte 16:19-26), iar Apostolul nu s-a comportat timid cu autoritățile din Filipi (Fapte 16:35-40). Ca și Pavel, Timotei a fost ajutat de frați să-i evite pe prigonitori (Fapte 17:13-15) și a fost și el arestat (Evrei 13:23).

9. Formarea responsabilității – suferința (gr. Pathema)

Slujba apostolică a lui Pavel a implicat opoziție, stres, frământări și durere. Acestea sunt parte a conducerii spirituale. Timotei a văzut cât de batjocorit era Pavel de iudei (Fapte 18:6) și a împărtășit stresul și grija pe care o purta Pavel pentru viitorul spiritual al bisericilor plantate (2Cor 11:28-29). La un moment dat Timotei simte ceea ce simțea Pavel purtând grija bisericilor (Filipeni 2:19-20).

Concluzie

Fiecare dintre noi suntem cei care suntem și ne aflăm la nivelul la care ne aflăm deoarece au existat și există în viața noastră oameni care ne influențează în mod relațional. Unii dintre noi investim în alții ocazional sau intențional. Scopul lui Dumnezeu în această lume ar fi îndeplinit la o scară mult mai mare, dacă am urma exemplul Apostolului Pavel și ne-am multiplica relațional. Acest model este la dispoziția oricui. Este metoda cea mai eficientă. Este stilul de viață care ar trebui și ar putea fi comportamentul tău zilnic! Desigur, și al meu!

Ce ai mai adăuga la ceea ce am scris mai sus? Ce din ceea ce am scris ai reformula? Mă voi simți privilegiat dacă îmi vei scrie: [email protected]

Ultimele postari ale lui Doru Cîrdei (vezi toate)
Distribuie pe Facebook
Author: Doru CîrdeiPastor Coordonator al Bisericii „Filadelfia” Chișinău Doru Cîrdei, originar din România, a fost chemat în calitate de misionar în Republica Moldova, în anul 1993. De atunci, îndeplinește funcția de secretar general al Uniunii Penticostale din Moldova, a fost folosit de Dumnezeu alături de alți oameni deosebiți la înființarea Bisericii Filadelfia din municipiul Chișinău, a Centrului Creștin Betania (orfelinat de tip familial), a Liceului Creștin Elimul-Nou, precum și a altor biserici noi. Este căsătorit cu Nadia, împreună sunt părinții a patru copii, a obținut titlul de master în biblie și teologie (Evangel Theological Seminary, Kiev, Ucraina), iar în prezent este pastorul coordonator al Bisericii Filadelfia din municipiu Chișinău, Republica Moldova.

Postează un comentariu