Scopul conferinței: ProLider 3 – „Ucenicia intențională – reașezarea facerii de ucenici în centrul vieții bisericii locale”, și-a propus să se concentreze pe dezvoltarea unei practici fundamentale pentru biserica locală și anume ucenicia biblică. Nu de puține ori, prinși în nenumăratele programe ale bisericii si în urgențele care determină agenda noastră, ajungem să confundăm ucenicia cu activismul religios sau pur și simplu să nu mai avem timp să investim în mod intențional în ucenicie.

Conținutul conferinței: 1. Identificarea câtorva principii biblice pentru ucenicie 2. Alcătuirea unui curriculum pentru fiecare etapă a procesului de ucenicie; 3. Identificarea pașilor necesari implementării uceniciei la nivelul întregii biserici; 4. Identificarea și soluționarea obstacolelor în calea implementării;

ProLider 3 MANUAL

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.