Viziunea: Dezvoltarea continuă a liderilor creștini pentru biserici și organizații dinamice, relevante și cu impact în societatea contemporană.

Misiunea: Dezvoltarea de resurse și asistarea liderilor în aplicarea lor contextualizată în bisericile locale.

Valori:

   – Fidelitate față de Biblie

   – Integritate

   – Deschidere spre învățare și formarea continue

   – Dare de socoteală

   – Unitate în diversitate

   – Familia formată dintre un bărbat și o femeie

 

Practici:

    – Orientarea pe scop, nu pe programe

    – Conducerea și lucrul în echipă

    – Ucenicia ca mod de viață

    – Slujirea sub împuternicirea Duhului Sfânt

    – Cultivarea unei mentalități misionale

    – Dezvoltarea unui stil de viață echilibrat