Nu există comentarii încă

VIZIUNEA – Încotro mergem? – partea 5

Conducerea bisericii va trebui să găsească cea mai bună formă prin care să stimuleze și să călăuzească procesul de schimbare prin dezvoltarea și comunicarea viziunii, ținând cont de etapa în care se găsește biserica.

Cea de a cincea parte a acestui articol te va ajuta să identifici etapa în care găsește biserica în care slujești, ce fel de lider este necesar fiecărei etape în parte și ce ar trebui întreprins pentru  aduce lucrarea pe panta ascendentă.

A. Considerații practice

Modelul prezentat în partea a patra ne arată cele două direcţii posibile pentru biserică: una ascendentă, caracteristică unei creșteri sănătoase și una descendentă, corespunzătoare unei biserici în suferință. Putem observa mersul firesc al lucrurilor în cadrul unei biserici în care se pierde dragostea dintâi, viziunea și pasiunea pentru câștigarea lumii pentru Cristos, datorită succesului și auto suficienței, a focalizării pe programe și pe management. Lucrurile însă nu trebuie să fie așa.

Fiecare etapă din viaţa bisericii poate fi definită de elementele principale care o compun și o evaluare corectă poate fi suficientă pentru a trage semnalul de alarmă, în vederea readucerii bisericii pe o pantă ascendentă.

În diagrama de mai jos putem observa că există elemente definitorii care ne ajută în a identifica unde ne aflăm cu biserica noastră.

 

În același sens, în diagrama de mai jos se observă că pentru fiecare etapă de viaţă a bisericii este necesară existența unui lider adecvat etapei respective. Cineva înzestrat pentru plantarea de biserici nu este neapărat și omul potrivit pentru dezvoltarea acestora iar pentru stoparea declinului observăm că e nevoie de lideri reformatori și / sau revoluționari.

 

 

B. Puncte critice pentru transformarea ciclului de viaţă al bisericii

Administrarea creșterii bisericii presupune o atitudine pro-activă în vederea introducerii celor mai potrivite măsuri pentru readucerea bisericii pe o linie ascendentă. Există trei puncte critice în care se cere o intervenție în vederea schimbării cursului firesc al lucrurilor, conform imaginii de mai jos.

 

Zona critică A: Reînnoire

Introducerea schimbării în punctul critic A este o adevărată provocare, fiindcă biserica se află pe val și nimeni nu întrevede că dincolo de creastă urmează un declin. În acest sens, reînnoirea presupune asumarea conștientă de riscuri și se cere a fi făcută de o conducere vizionară.

Zona Critică B: Revitalizare

Introducerea de schimbări transformatoare în această fază este mai ușor de făcut deoarece încă există vitalitate în biserică, pe fondul conștientizării intrării în declin. Schimbarea necesită existența unei conduceri reformatoare.

Zona Critică C: Redezvoltare (Salvare de la moarte)

Bisericile aflate în punctul C sunt în pericol de moarte. Salvarea de la moarte este îngreunată de faptul că cei mai mulţi nu conștientizează starea critică în care se află biserica și își pun speranța într-un program nou sau într-o rețetă a succesului experimentată de alţii. Implementarea schimbării necesită existența unei conduceri revoluționare.

După cum se poate înțelege din diagrama de jos, energia necesară transformării este cu atât mai mare cu cât procesul de transformare este indus mai târziu.

 

Concluzie

  1. Discutați cu membrii echipei rolul jucat de viziune în cadrul bisericii voastre. Este viziunea comunicată clar și periodic membrilor bisericii? Este viziunea împărtășită și înțeleasă de către majoritatea membrilor sau doar de echipa de conducere și de un grup restrâns de membri? Energizează această viziune pe majoritatea membrilor? Îi determină să-și dorească a fi implicați activ în lucrarea bisericii în funcție de darurile lor spirituale și de abilitățile lor naturale? Îi determină această viziune pe membrii bisericii tale să investească în biserică și nu doar să fie simpli consumatori?
  2. Discutați cu membrii echipei rolul jucat de relații în cadrul bisericii voastre. Se implică oamenii în mod intenționat în dezvoltarea de relații cu scopul evanghelizării, al integrării noilor convertiți, a catehizării și ucenicizării acestora? Este mentorarea și instruirea lucrătorilor o componentă vizibilă în lucrarea bisericii? Aveți oameni cu darul păstoririi care se îngrijesc de ceilalți și care sunt implicați activ în administrarea crizelor și în consiliere? Le place oamenilor să petreacă timp împreună? Există bisericuțe, tabere antagoniste și conflicte majore nerezolvate în biserica voastră? Pleacă oameni din biserică din cauze relaționale?
  3. Discutați cu membrii echipei rolul jucat de programe în cadrul bisericii voastre. Este biserica voastră preocupată de împlinirea funcțiilor ei sau este focalizată asupra programelor desfășurate? Renunțați cu ușurință la programele care nu mai sunt eficiente sau le păstrați fiindcă oamenii sunt obișnuiți cu ele, fiind atașați emoțional? Înțeleg membrii bisericii că nu programele reprezintă scopul în sine și sunt ei flexibili să se adapteze schimbărilor din mers atunci când acestea sunt justificate? Echipa de conducere evaluează periodic programele și le adaptează sau le înlocuiește ori de câte  ori este necesar? Dau impresia lucrătorii bisericii că sunt mercenari angajați strict să facă o anumită treabă, dincolo de care nu mai sunt interesați de nimic? Există competiție și rivalități nesănătoase între persoane implicate în programe diferite? Dacă ați schimba radical structura programelor, credeți că v-ați confrunta cu abandonarea membralității sau migrarea către alte biserici din partea unor membri? Dă impresia de rigiditate structura programelor voastre și e însoțită de tensiuni mari orice încercare de schimbare?
  4. Discutați cu membrii echipei rolul jucat de management (administrare) în cadrul bisericii voastre. Este lucrarea bisericii sufocată de multitudinea de chichițe administrative? Este casierul bisericii cea mai impopulară persoană a adunării? Pastorul senior sau echipa de conducere sunt sufocați de multitudinea de responsabilități administrative? Ocupă lucrările de zugrăvire, remodelare, adăugarea de noi facilități, o parte considerabilă din timpul și banii voștri? Este resimțită organizarea activității ca fiind prea birocratică? Aveți management de dragul managementului sau cu scopul de a favoriza desfășurarea lucrării și împlinirea viziunii? Administrarea sistemului solicită cumva mai multe resurse decât cele alocate efectiv lucrării? Este biserica voastră focalizată pe acumularea de posesiuni, echipamente, imobile, bani? Sunteți potopiți de mulțimea responsabilităților aferente administrării? Există o evaluare periodică și pertinentă a managementului bisericii, cu scopul de a face lucrurile mai simple și mai eficiente?
  5. Pe baza concluziilor din urma discuțiilor de mai sus, privind la diagrama Adizes / Bullard a ciclului de viață a bisericii și coroborând cu informațiile din tabelul aflat în anexa lecției, în ce stadiu evaluați că se află biserica voastră?

Bibliografie:
Adizes, Ichak. Managing Corporate Lifecycles. Prentice Hall, 1999.
Bennis ,Warren. On becoming Leader. New York: Perseus Books, 2003.
Barna, George. The power of vision. Ventura, CA: Regal Books, 2003.
Barna, George. Without a Vision, the People Perish, Barna Research, 1991.
Biblia – traducerea Dumitru Cornilescu
[DEX ’98] Dicționarul explicativ al limbii române. Academia Română, Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, 1998.
Bullard, George. The Life Cycle and Stages of Congregational Development. http://sed-efca.org/wp-content/uploads/2008/08/stages_of_church_life_bullard.pdf, accesat 15.03.2011.
Getz, Gene. Dinamica Bisericii – Învăţătura despre Biserică. Dallas, TX: BEE Int’l.
Nanus, Burt. Visionary Leadership, Josey-Bass. San Francisco:The Leadership Challenge, 1992.
Oxford Dictionary: AskOxford.com: www.AskOxford.com
Redpath, Alan. The Making of a Man of God. Westwood, NJ: Fleming H. Revell Co., 1962.
Revisiting the concept of church life cycles, http://flcog.org/wp-content/uploads/2008/08/revisiting-church-life-cycles.pdf, accesat 15.03.2011.
Saarinen, F. Martin. The life cycle of a congregation. http://www.crosscreekchurch.org/PDFs/LifecycleOfACongregation.PDF, accesat 15.03.2011.
Sanders , Oswald. Spiritual Leadership. Chicago, IL: Moody Publishers, 2003.
Stanley, Andy. Cultivă-ţi viziunea. Oradea: Editura Cartea Creştină, 2003.
Seidel, Andrew. Croind un traseu temerar. Arad: Multimedia, 2008.
Seidel , Andrew. Principii de conducere. Oradea: Editura Betania, 2000.
Websters on-line dictionary: www.websters-online-dictionary.org/definition/vision
Weems, Lovett H., Jr. Church Leadership. Abingdon Press, 1993

Ultimele postari ale lui Mihai Dumitrascu (vezi toate)
Distribuie pe Facebook
Author: Mihai DumitrascuPastor al Bisericii „Emanuel” Galați Mihai Dumitraşcu –Pastor Biserica Creştină „Emanuel” Galaţi; Coordonator naţional – A.T.S. Teologie Pastorală, B.A. în electromecanică la Unversitatea din Galați (1982-1986); Leadership Certificate la Christ for the Nations Institute, Dallas, Texas (1992); Absolvent A.T.S. – Teologie Pastorală (1993-1996); M.A. în conducere globală, Fuller Theological Seminary, Pasadena (2009-2013).

Postează un comentariu