Nu există comentarii încă

VIZIUNEA – Încotro mergem? – partea 4

Viziunea este importantă în fiecare etapă a vieții unei biserici.

Rolul conducerii este să stimuleze şi să călăuzească procesul de schimbare prin dezvoltarea şi comunicarea viziunii, ținând cont de etapa în care se găsește biserica. Pentru a înțelege fazele în care se găsește biserica de-a lungul existenței sale, aleg să prezint ciclul ei de viață, văzut prin ceea ce numesc ca fiind modelul Bullard-Adizes.
Ichak Adizes, în “Managing Corporate Lifecycles”, analizează ciclul de viată al unei organizații, iar George Bullard, in „The Life Cycle and Stages of Congregational Development”, dezvoltă un model destinat bisericii, bazat pe patru factori-cheie, al căror raport determină stadiul în care se află, la un moment dat, o biserică anume. Acești patru factori sunt: V – Viziunea; R – Relațiile; P – Programele; M – Managementul. Combinând cele două modele, am ajuns la cel de mai jos:

 

 

V: Viziune / Conducere / Misiune / Scop / Sistem de valori
R: Relații / Experiență / Ucenicie
P: Programe / Evenimente / Slujire / Servicii / Activități
M: Management / Dare de socoteală / Sisteme / Resurse

Fiecare etapă din ciclul de viață al bisericii este determinat de relația în care se găsesc cei patru factori: viziune, relații, programe si management.

a. Nașterea – Vrpm
Precedată de o stare de „gestație” care poate dura de la câteva luni la câțiva ani, nașterea este determinată şi caracterizată de pasiunea înflăcărată pentru împlinirea unei viziuni.

În această etapă, se creionează filosofia de lucrare şi valorile fundamentale ale noii biserici, grupul-țintă şi logistica inițială. Conducerea este asumată de inițiatorul (inițiatorii) viziunii, viziunea fiind factorul motrice în acest moment.

b. Stadiul de bebeluș – VRpm

Alături de viziune, un rol important îl capătă relațiile. Congregația este implicată într-un proces de dezvoltare al relaționării intenționale, cu scopul declarat de evanghelizare şi ucenicie a grupului-țintă, însoțit de mentorarea membrilor din partea liderului, care își motivează şi echipează membrii pentru împlinirea viziunii. Programele şi administrarea sunt pe plan secundar.

c. Copilăria – VRPm

În timp ce viziunea şi relațiile își păstrează importanța, se simte nevoia focalizării energiei organizaționale spre o structurare mai clară a activității, lucrării şi programelor bisericii. Programele şi proiectele sunt văzute ca determinante pentru împlinirea viziunii. Toate acestea solicită personal angajat, așa că, în această fază, începe dezvoltarea staff-ului bisericii.

d. Adolescența – VRPm

Este o prelungire logică a copilăriei, în care creșterea își face simțită pretențiile. Programele şi proiectele dezvoltate solicită fonduri, facilități şi personal specializat, începând să se simtă nevoia unor sisteme manageriale şi a dezvoltării de lideri. Deși viziunea şi relațiile sunt în continuare importante, focus-ul se mută asupra programelor care sunt văzute drept mijloace eficiente pentru atingerea obiectivelor, având loc un transfer ușor, dar sigur de la informal spre formal. Procesul se lasă uneori cu scântei, datorită opiniilor diferite cu privire la nevoia şi eficacitatea diverselor programe, a vizibilității rolului jucat de fiecare, cât şi din cauza instabilității emoționale specifice acestei etape.

e. Stadiul de adult – VRPM

Cele patru componente sunt în echilibru. Lucrarea se dezvoltă armonios şi este caracterizată de creștere în toate planurile. Un accent deosebit cade asupra construirii facilităților celor mai bune, care să asigure dezvoltarea lucrării. Se dezvoltă structura managerială şi viaţa bisericii este guvernată de reguli precise.

f. Maturitatea – vRPM

Succesul aduce relaxare şi estomparea viziunii. Management-ul devine foarte important pentru consolidarea câștigului şi conservarea poziției. Programele şi slujirile sunt pline de succes, atât calitativ, cât şi cantitativ. Majoritatea oamenilor nu anticipează că urmează apogeul, urmat de un declin.

g. Cuibul gol – vRpM

Ceva nu mai merge şi oamenii încep să își manifeste vocal nemulțumirea. Viziunea este în mare parte pierdută de către cei mai mulți membri şi nu mai înflăcărează pe nimeni. Spiritul critic şi nostalgia vremurilor de altădată predomină. Apar conflicte majore în conducere. Programele continuă, dar solicită eforturi sporite din cauza dezinteresului celor care sunt responsabili. Încrederea în lideri scade pe zi ce trece.

h. Pensionarea – vrPM

Viziunea este pierdută cu desăvârșire, membrii vechi nu mai dezvoltă relații în scop evanghelistic, relaționarea este doar pe bisericuțe, apare formalismul la toate nivelele, se încearcă atragerea de oameni noi cu programe noi, predomină disperarea şi nemulțumirea, pot să apară rupturi de biserică, structurile administrative încă funcționează bine, dar nu pot aduce viață în biserică.

i. Bătrânețea – vrpM

Congregația este în expectativă, management-ul e în control, nimic nu mai merge bine, viziunea: ce este aceasta?, relațiile sunt adormite, programele sunt ineficiente şi plictisitoare, oamenii nu se implică, nu participă, cârtesc, sunt plini de teamă şi de amărăciune. Evenimentele importante au ajuns aniversările şi funeraliile.

j. Moartea – —M

În faza aceasta, biserica deja este nefuncțională. Este trist să observăm că poate fi o astfel de etapă, numită moartea. În această etapă, management-ul asigură transferul proprietăților şi al ultimilor membri către altă biserică.

Noul testament surprinde biserica în diverse stadii, așa cum sunt ele prezentate in: Faptele Apostolilor 2; Faptele Apostolilor 13; Faptele Apostolilor; Faptele Apostolilor 20; Apocalipsa 2:1-7; Apocalipsa; Apocalipsa; Apocalipsa 3:14-22 etc. Este interesant de studiat dinamica bisericii, așa cum o găsim prezentată de Luca si Ioan și să vedem rolul pe care îl joacă viziunea în fiecare din aceste etape.

Considerații practice

Modelul prezentat mai sus ne arată cele două direcții posibile pentru biserică: una ascendentă, caracteristică unei creșteri sănătoase şi una descendentă, corespunzătoare unei biserici în suferință. Putem observa mersul firesc al lucrurilor în cadrul unei biserici în care se pierde dragostea dintâi, viziunea şi pasiunea pentru câștigarea lumii pentru Hristos datorită succesului şi auto suficienței, a focalizării pe programe şi pe management. Lucrurile, însă, nu trebuie să fie așa.

Fiecare etapă din viaţa bisericii poate fi definită de elementele principale care o compun şi o evaluare corectă poate fi suficientă pentru a trage semnalul de alarmă, în vederea readucerii bisericii pe o pantă ascendentă.

Concluzie

Chemarea făcută de Domnul Isus Hristos de a conduce Biserica Sa ne cere în mod imperios să știm spre ce conducem biserica, iar pentru aceasta avem nevoie de viziune pentru a înțelege viitorul. Este tragic să fim în situaţia în care să conducem lucrarea spirituală, fără a ști încotro ne îndreptăm, lipsind astfel direcția, ceea ce va aduce confuzie atât pentru noi, cât şi pentru cei pe care îi păstorim. Slujirea încredințată trebuie să ne determine să găsim răspuns la întrebarea: care este viziunea noastră? Cumva slujim în absența unei viziuni? Poate mai mult ca oricând se cere să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să ridice un Neemia, care să știe clar ce vrea Dumnezeu de la el în această vreme, să înțeleagă vremurile şi să conducă poporul Său, nu în funcție de circumstanțe, mișcări politice sau beneficii personale, ci în acord cu viziunea lui Dumnezeu pentru Biserica Sa în prezent.

Este imperios necesar pentru fiecare slujitor să înțeleagă importanța viziunii, să se asigure că are o viziune primită de la Dumnezeu, să o dezvolte, articulând-o într-un mod clar, ca apoi, cu multă dedicare si pasiune, să o comunice congregației, care să facă din viziune proprietatea ei, implementând-o, astfel ducând la întruparea visului lui Dumnezeu, în contextul în care El ne-a așezat.

Bibliografie:
Adizes, Ichak. Managing Corporate Lifecycles. Prentice Hall, 1999.
Bennis ,Warren. On becoming Leader. New York: Perseus Books, 2003.
Barna, George. The power of vision. Ventura, CA: Regal Books, 2003.
Barna, George. Without a Vision, the People Perish, Barna Research, 1991.
Biblia – traducerea Dumitru Cornilescu
[DEX ’98] Dicționarul explicativ al limbii române. Academia Română, Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, 1998.
Bullard, George. The Life Cycle and Stages of Congregational Development. http://sed-efca.org/wp-content/uploads/2008/08/stages_of_church_life_bullard.pdf, accesat 15.03.2011.
Getz, Gene. Dinamica Bisericii – Învăţătura despre Biserică. Dallas, TX: BEE Int’l.
Nanus, Burt. Visionary Leadership, Josey-Bass. San Francisco:The Leadership Challenge, 1992.
Oxford Dictionary: AskOxford.com: www.AskOxford.com
Redpath, Alan. The Making of a Man of God. Westwood, NJ: Fleming H. Revell Co., 1962.
Revisiting the concept of church life cycles, http://flcog.org/wp-content/uploads/2008/08/revisiting-church-life-cycles.pdf, accesat 15.03.2011.
Saarinen, F. Martin. The life cycle of a congregation. http://www.crosscreekchurch.org/PDFs/LifecycleOfACongregation.PDF, accesat 15.03.2011.
Sanders , Oswald. Spiritual Leadership. Chicago, IL: Moody Publishers, 2003.
Stanley, Andy. Cultivă-ţi viziunea. Oradea: Editura Cartea Creştină, 2003.
Seidel, Andrew. Croind un traseu temerar. Arad: Multimedia, 2008.
Seidel , Andrew. Principii de conducere. Oradea: Editura Betania, 2000.
Websters on-line dictionary: www.websters-online-dictionary.org/definition/vision
Weems, Lovett H., Jr. Church Leadership. Abingdon Press, 1993

Ultimele postari ale lui Mihai Dumitrascu (vezi toate)
Distribuie pe Facebook
Author: Mihai DumitrascuPastor al Bisericii „Emanuel” Galați Mihai Dumitraşcu –Pastor Biserica Creştină „Emanuel” Galaţi; Coordonator naţional – A.T.S. Teologie Pastorală, B.A. în electromecanică la Unversitatea din Galați (1982-1986); Leadership Certificate la Christ for the Nations Institute, Dallas, Texas (1992); Absolvent A.T.S. – Teologie Pastorală (1993-1996); M.A. în conducere globală, Fuller Theological Seminary, Pasadena (2009-2013).

Postează un comentariu