Nu există comentarii încă

VIZIUNEA – Încotro mergem? – partea 3

DESCOPERIREA ŞI DEZVOLTAREA UNEI VIZIUNI PENTRU LUCRARE …

… este un proces complex, care Îl implică în mod direct pe Dumnezeu, pe noi şi circumstanțele în care ne găsim şi lucrarea la care suntem chemați.

Aşa după cum am observat, Neemia a urmat un anumit proces pe drumul descoperirii şi clarificării viziunii sale. Exemplul său ne poate ajuta în înțelegerea principiilor pe care le putem urmări în dezvoltarea şi articularea viziunii pentru lucrare. Burt Nanus ne ajută să înțelegem ceva din procesul dezvoltării viziunii.

„Nu trebuie să pretinzi că viziunea este întotdeauna rezultatul unui proces ordonat. Adesea, ea presupune dezordine şi un proces introspectiv, care este dificil de explicat chiar de persoana care concepe viziunea. Formarea viziunii nu este o sarcină pentru cei care evită complexitatea sau cei care sunt incomodați de ambiguitate.”1

Andy Seidel, în cursul “Croind un traseu temerar”, prezintă dezvoltarea viziunii ca fiind un proces care are loc în mai mulți pași.2

1. Cunoaște-L pe Dumnezeu

Este imperios necesar să avem o înțelegere clară cu privire la Dumnezeu şi a scopului Său pentru Biserica Sa şi pentru lucrarea la care ne-a chemat. Acest lucru se poate realiza prin:

Rugăciune. Petrece timp semnificativ în rugăciune de unul singur şi împreună cu alţii care simt povara lucrării. În procesul acesta, avem nevoie de călăuzire specifică din partea lui Dumnezeu, pentru a înţelege ceea ce doreşte El în mod specific de la noi.

Studierea Bibliei. Ancorarea în Cuvântul lui Dumnezeu este importantă pentru a înţelege ce vrea El ca Biserica Sa să facă pe pamant. Putem studia pasaje precum: Matei 28:19-20; Ioan 3:16; 2 Corinteni 5:18-21; Efeseni 1:3-12; 1 Timotei 2:4 etc.

Reflectare. Fă-ţi timp să te retragi, pentru a medita în linişte la tot ceea ce Dumnezeu ţi-a spus prin Cuvântul Său. Este timpul pentru discernământ spiritual, pentru a înţelege ce spune Dumnezeu prin Duhul Său.

Căutarea consilierilor înțelepți. Caută acei oameni maturi în Hristos, cu experienţă în lucrarea bisericii şi împărtăşeşte împreună cu ei ceea ce ţi-a spus Dumnezeu, dar, in același timp, ascultă-le povestea şi lasă ca înţelepciunea lor să te îmbogăţească şi să te ajute să-ţi clarifici gândurile cu privire la viziunea bisericii tale.

2. Cunoaşte-te pe tine însuţi

Înţelege-ţi punctele tari, abilităţile şi limitele tale.

Este un proces întreg prin care Dumnezeu a modelat viaţa noastră, folosind evenimente, crize şi oameni, pentru a ne forma spiritual pentru ceea ce ne-a chemat să facem. Este aşa de important să ne uităm la linia timpului nostru şi să înţelegem modul în care Dumnezeu ne-a pregătit pentru lucrarea Sa.

Cunoaşteţi-vă puterea, calităţile, abilităţile, precum şi limitele. Suntem persoane unice, înzestrate de Dumnezeu într-un fel anume, ceea ce ne califică pentru o anumită lucrare la care suntem chemaţi. Fiecare dintre noi ne naştem cu un anume tip de personalitate, un anumit temperament care are părţile lui tari şi părţile lui slabe. Trebuie să ne cunoaştem astfel tăriile şi slăbiciunile. Personalitatea noastră este determinată şi de înzestrarea naturală cu care venim în lumea aceasta, dar şi de abilităţi pe care le dobândim prin educaţie şi experienţa vieţii. Odată cu integrarea noastră în Trupul lui Hristos, Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, ne-a înzestrat cu anumite daruri spirituale care, alături de chemarea noastră, pasiunea, experienţa de viaţă, formează personalitatea pe care Dumnezeu o va folosi pentru lucrarea specifică care ne-a fost încredinţată.

3. Înţelegeți punctele tari, abilităţile şi limitele unice ale congregaţiei dumneavoastră.

Orice biserică are propriile resurse care sunt folosite de Dumnezeu pentru îndeplinirea viziunii încredinţate. Aceste resurse cuprind oameni, bani, talente, informație, istorie, nivel de respect al comunităţii etc. Fiecare congregaţie este unică în felul ei, şi, ca atare, vizunea fiecărei biserici în parte este unică. În procesul dezvoltării viziunii, este important să observăm cu atenţie care sunt caracteristicile specifice ale bisericii, care îi sunt părţile tari şi cele slabe, ce entuziasmează oamenii din congregaţie, în ce fel istoria bisericii a influenţat modul în care oamenii gândesc şi se raportează la slujire.

4. Dezvoltaţi-vă o înţelegere a nevoilor oamenilor din afara bisericii.

Fiecare biserică este aşezată în mijlocul unei comunităţi care are, la rândul ei, propriile caracteristici. În procesul dezvoltării viziunii, este important să facem o exegeză a societăţii în care biserica este chemată să slujească. Care sunt nevoile oamenilor din comunitate? Nevoile oamenilor sunt uşi de slujire deja deschise înaintea bisericii. Ce forţe culturale influenţează comunitatea? Trebuie să înţelegem care sunt direcţiile în care se dezvoltă societatea, pentru ca apoi să putem avea impact asupra ei, slujind într-un mod relevant oamenilor din cadrul ei. Înţelegerea contextului slujirii ne va ajuta să vedem care îi sunt valorile, credinţele şi atitudinile oamenilor.

Dumnezeu alege să pună pe inima oamenilor Săi anumite dureri ale societăţii, ca apoi să îi cheme să întâmpine acele nevoi. O biserică nu poate întâmpina toate nevoile societăţii, dar se poate focaliza pe acele nevoi pentru care biserica este echipată.

5. Scrieţi o declaraţie de viziune pentru biserica dvs.

Procesul de dezvoltare al viziunii pentru lucrare presupune să se ajungă la articularea acesteia în contextul rugăciunii, studiului biblic, căutării voii Domnului, înţelegerii noastre şi a contextului în care slujim. Viziunea trebuie scrisă cât mai concis posibil, clar, devenind astfel irezistibilă pentru biserică. Ea nu ar trebui să aibă mai mult de 50 de cuvinte. Trebuie folosit orice prilej pentru a o comunica, devenind omniprezentă. Lovett H. Weems in cartea “Church Leadership” vede conducerea ca fiind cea care duce la îndeplinire viziunea încredintata. „Conducerea nu este niciodată un sfârşit în sine însăşi. Conducerea nu poate să fie înţeleasă fără misiune şi viziune. Conducerea nu există niciodată pentru sine însăşi, nici pentru glorificarea sau chiar dezvoltarea personală a liderului. Conducerea există să facă posibil un viitor preferat (viziunea) pentru oamenii care se implică, ceea ce reflectă inima misiunii şi valorile pentru care ei sunt dedicaţi.”3

Va urma…

 

Note de subsol:

[1] Burt Nanus, Visionary Leadership (San Francisco: Josey-Bass, The Leadership Challenge , 1992), 34.

[2] Andrew Seidel, Croind un traseu temerar (Arad: Multimedia, 2008), 167-176.

[3] Lovett H. Weems, Jr. Church Leadership (Abingdon Press, 1993), 25.

Ultimele postari ale lui Mihai Dumitrascu (vezi toate)
Distribuie pe Facebook
Author: Mihai DumitrascuPastor al Bisericii „Emanuel” Galați Mihai Dumitraşcu –Pastor Biserica Creştină „Emanuel” Galaţi; Coordonator naţional – A.T.S. Teologie Pastorală, B.A. în electromecanică la Unversitatea din Galați (1982-1986); Leadership Certificate la Christ for the Nations Institute, Dallas, Texas (1992); Absolvent A.T.S. – Teologie Pastorală (1993-1996); M.A. în conducere globală, Fuller Theological Seminary, Pasadena (2009-2013).

Postează un comentariu