Viziunea: O rețea informală de lideri care se dezvoltă continuu pentru biserici dinamice, relevante și cu impact în societatea contemporană.

Misiunea: Dezvoltarea unui cadru relațional de formare și susținere a liderilor creștini care să aibă impact asupra bisericii locale.

Valori:

 • Fidelitate Scripturală
 • Caracter christic: integritate, smerenie
 • Plinătatea Duhului
 • Deschidere spre învățare și formarea continuă
 • Dare de socoteală
 • Unitate în diversitate
 • Orientare spre misiune
 • Viață de familie echilibrată

Practici:

 • Orientarea pe scop, nu pe programe
 • Conducerea și lucrul în echipă
 • Ucenicia ca mod de viață
 • Slujirea sub împuternicirea Duhului Sfânt
 • Echipare pentru misiune internă și externă