Se încarcă pagina

Unde sunt marginile pământului?

“Ci voi veți primi o putere, când se va coborî Duhul Sfânt peste voi, și-mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria și până la marginile pământului” (Fapte 1:8).

Când Cornilescu a tradus din greacă fraza εωs εσχατου τηs γηs, întâlnită în Fapte 1:8, el a folosit o expresie foarte comună în limba română: până la marginile pământului. Bănuiesc că acesta este motivul pentru care cei mai mulţi dintre noi, când interpretăm fraza de mai sus, o facem dintr-o perspectivă geografică. În raport cu punctul în care ne aflăm noi, la un moment dat, marginile sunt, evident, cele mai îndepărtate zone ale pământului. Dacă pasajul este înţeles doar în acest fel misiunea s-a încheiat. Evanghelia a ajuns pe toate continentele şi a fost propovăduită în toate ţările de pe glob. read more

Fără misiune degeaba a murit Hristos!

„Atunci le-a deschis mintea, ca să înțeleagă Scripturile. Și le-a zis: <Așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învie a treia zi dintre cei morți. Și să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim>.” (Luca 24: 45-47).

Când citesc textul Marii Trimiteri din Evanghelia lui Luca nu pot evita următoarea întrebare: ce au înțeles și cât au înțeles contemporanii evrei ai Domnului Isus, inclusiv ucenicii, din Scripturi? După sute de ani de studii serioase asupra psalmilor, profeților și legii, iudeilor le-au scăpat cele mai importante adevăruri, cele legate de Hristos: suferința, moartea și învierea Lui. Ucenicii, deși au avut parte și de un curs suplimentar, aprofundat, de trei ani cu Domnul Isus nu erau cu mult mai departe în înțelegerea Scripturii. Cum de au ajuns aici? Ce s-a întâmplat cu mintea lor de a devenit atât de închisă la adevăr? read more