Se încarcă pagina

VIZIUNEA – Încotro mergem? – partea 4

Viziunea este importantă în fiecare etapă a vieții unei biserici.

Rolul conducerii este să stimuleze şi să călăuzească procesul de schimbare prin dezvoltarea şi comunicarea viziunii, ținând cont de etapa în care se găsește biserica. Pentru a înțelege fazele în care se găsește biserica de-a lungul existenței sale, aleg să prezint ciclul ei de viață, văzut prin ceea ce numesc ca fiind modelul Bullard-Adizes.
Ichak Adizes, în “Managing Corporate Lifecycles”, analizează ciclul de viată al unei organizații, iar George Bullard, in „The Life Cycle and Stages of Congregational Development”, dezvoltă un model destinat bisericii, bazat pe patru factori-cheie, al căror raport determină stadiul în care se află, la un moment dat, o biserică anume. Acești patru factori sunt: V – Viziunea; R – Relațiile; P – Programele; M – Managementul. Combinând cele două modele, am ajuns la cel de mai jos: read more

Ispitele liderului 11 – Supraestimarea

Mai sunt treizeci de minute până la întâlnirea cu ceilalți lideri și ai emoții. Te întrebi cum va ieși discuția. Ai studiat pe toate părțile problema pe care o veți aborda și ești conștient de soluția optimă, dar oare te vor asculta, vei reuși să-i convingi? Te rogi ca Dumnezeu să le deschidă ochii și să înțeleagă forța argumentelor pe care le aduci pentru a pricepe că ai dreptate și că așa trebuie procedat!

Te regăsești în personajul de mai sus? Eu da, de prea multe ori, din păcate! Și la fel ca tine, nici eu nu pricepeam de ce uneori (sau deseori?) eram perceput ca dur și inflexibil. Răspunsul este simplu, deoarece am picat în ispita supraestimării personale, iar asta vine la pachet – fie că vrei sau nu – cu păcatul subestimării celorlalți. Vălul mi-a căzut de pe ochi destul de curând citind pasajul din Epistola lui Pavel către Romani (12:1-11) în contextul căruia expresia „dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora”, a căpătat o lumină nouă. read more

Unde sunt marginile pământului?

“Ci voi veți primi o putere, când se va coborî Duhul Sfânt peste voi, și-mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria și până la marginile pământului” (Fapte 1:8).

Când Cornilescu a tradus din greacă fraza εωs εσχατου τηs γηs, întâlnită în Fapte 1:8, el a folosit o expresie foarte comună în limba română: până la marginile pământului. Bănuiesc că acesta este motivul pentru care cei mai mulţi dintre noi, când interpretăm fraza de mai sus, o facem dintr-o perspectivă geografică. În raport cu punctul în care ne aflăm noi, la un moment dat, marginile sunt, evident, cele mai îndepărtate zone ale pământului. Dacă pasajul este înţeles doar în acest fel misiunea s-a încheiat. Evanghelia a ajuns pe toate continentele şi a fost propovăduită în toate ţările de pe glob. read more

Leadership din poziție secundă: Provocări

La începutul anilor 90, încă din adoldescență, am intrat în contact cu idei mai sistematizate despre leadership. În acei ani de fragedă tinerețe m-am simțit atât de onorat că s-au găsit oameni care să vadă în mine, pe atunci un băiat timid și fără abilități sociale prea dezvoltate, ceva demn de asociat cu ideea de lider. În tabere dedicate unor teme de leadership, precum Neemia, Daniel, Trăind periculos în mâinile lui Dumnezeu, am învățat multe lecții spirituale despre conducere din perspectiva lui Dumnezeu. Una dintre acele lecții a fost un principiu simplu care a intrat în mintea și inima mea pe diverse căi: Înainte de a conduce, învață să te lași condus. Principiu fain, mi-am zis eu atunci. Din acele zile și până azi piața a fost invadată cu resurse în domeniul conducerii, de toate felurile. Multe dintre acestea mi-au fost de mare ajutor, asistându-mă la propria dezvoltare. Însă acest principiu vechi și valoros, pe care l-am crezut atunci și îl cred și azi, mi-a dat atâtea bătăi de cap de-a lungul timpului. Și asta pentru că în el s-au ascuns reale provocări ale poziției secunde cu care m-am întâlnit nu de puține ori. read more

Cinci convingeri pentru a forma o echipă de conducere

John Maxwell a spus:

Liderii devin influenți nu pentru că sunt puternici, ci pentru că împuternicesc pe alții.1

Cu toate acestea, sunt mult prea mulți conducători puternici care nu conduc împreună cu o echipă. Toți știm că singurătatea în conducere ne limitează influența. Totuși, prea mulți acceptă această limitare și, din diverse motive, nu implică pe alții în actul conducerii. Eu am condus în așa stil mulți ani. De fapt, cei mai mulți lideri, în special pionerii, parcurg perioade în care conduc fără echipă. Ce este de făcut pentru a iniția procesul formării unei echipe de conducere? Eu cred că în primul rând trebuie să-ți formezi cinci convingeri. Iată convingerile la care am ajuns, care au dus la formarea echipei de conducere din care fac parte: read more

Ispitele liderului 10 – Performanța

Dacă invidia face parte dintre ispitele foarte răspândite, dar rușinoase și de aceea greu de recunoscut de către lideri, performanța este o altă ispită foarte răspândită dar care are o aparență respectabilă.

Într-o lume care răsplătește performanța, liderii bisericilor pot foarte ușor să se molipsească ajungând să se distrugă pe ei și/sau bisericile pe care le conduc.

Performanța este capcana unei mentalități care leagă valoarea omului de succesul pe care îl are în viață (realizări materiale, intelectuale, sportive etc.). Ea spune cam așa: „Dacă vrei să-ți demonstrezi valoarea trebuie să faci performanță.” read more

Leadership din poziția secundă: Motive de bucurie

În copilărie am asistat la un episod haios oferit de un bețivan și calul său. Acesta, cocoțat cu nestatornicie în căruță, încerca să își motiveze animalul să pornească la drum, dându-i strașnice bice pe al căror efect îl anula imediat cu struniri hotărâte din hățuri. Atunci m-am amuzat cu entuziasm copilăresc. Azi însă, când văd același soi de apucături la oameni cu mintea limpede, în relație cu subalternii lor, mă încearcă alt fel de sentimente pe care nu aș vrea să le dezvălui aici. read more

VIZIUNEA – Încotro mergem? – partea 3

DESCOPERIREA ŞI DEZVOLTAREA UNEI VIZIUNI PENTRU LUCRARE …

… este un proces complex, care Îl implică în mod direct pe Dumnezeu, pe noi şi circumstanțele în care ne găsim şi lucrarea la care suntem chemați.

Aşa după cum am observat, Neemia a urmat un anumit proces pe drumul descoperirii şi clarificării viziunii sale. Exemplul său ne poate ajuta în înțelegerea principiilor pe care le putem urmări în dezvoltarea şi articularea viziunii pentru lucrare. Burt Nanus ne ajută să înțelegem ceva din procesul dezvoltării viziunii. read more

Actul conducerii nu este mai dificil, este diferit

Contextul românesc a suferit transformări majore. Secolul XX a devenit istorie, iar viața contemporană oferă noi oportunități și, în același timp, noi provocări, atât pentru cei care formează o comunitate, cât și pentru cei care au roluri de conducere. John Maxwell a spus: “Schimbarea este inevitabilă. Dezvoltarea este opțională.” Responsabilitatea conducătorului spiritual este cea de a identifica schimbarea și de a continua dezvoltarea proprie, a strategiei și a metodelor. Iată doar câțiva indicatori ai schimbării care necesită dezvoltare corespunzătoare. read more

Fără misiune degeaba a murit Hristos!

„Atunci le-a deschis mintea, ca să înțeleagă Scripturile. Și le-a zis: <Așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învie a treia zi dintre cei morți. Și să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim>.” (Luca 24: 45-47).

Când citesc textul Marii Trimiteri din Evanghelia lui Luca nu pot evita următoarea întrebare: ce au înțeles și cât au înțeles contemporanii evrei ai Domnului Isus, inclusiv ucenicii, din Scripturi? După sute de ani de studii serioase asupra psalmilor, profeților și legii, iudeilor le-au scăpat cele mai importante adevăruri, cele legate de Hristos: suferința, moartea și învierea Lui. Ucenicii, deși au avut parte și de un curs suplimentar, aprofundat, de trei ani cu Domnul Isus nu erau cu mult mai departe în înțelegerea Scripturii. Cum de au ajuns aici? Ce s-a întâmplat cu mintea lor de a devenit atât de închisă la adevăr? read more